KAN-therm: Jungimo technika
Main image. Main image. Main image. Main image. Main image. Main image. Main image. Main image. Main image.


Jungimo technika

Sistemų KAN-therm Inox ir KAN-therm Steel pagrindą sudaro presuojamų sujungimų Press metodas, kuriam yra naudojamas „M“ profilio žnyplės. Šis metodas leidžia: 

 

  • gauti trijų plokštumų poveikį tarpinei O-Ring, užtikrinantį atitinkamą jo deformaciją ir prispaudimą prie vamzdžio, 

  • prispausti jungties kraštą prie vamzdžio paviršiaus ir visiškai uždaryti erdvę, kurioje yra tarpinė O-Ring, kas apsaugo nuo nešvarumų patekimo į jungties vidų ir yra papildoma sandarinimo vietos apsauga bei sujungimo vietos sustiprinimas, 

  • kontroliuoti sandarinimo vietą - tai užtikrina O-Ring lizdo formą prie jungties krašto. 

 

1. Vamzdžiai turi būti pjaunami vamzdžių pjovikliu ir jų galai privalo turėti statmeną ašiai pjūvį. Leidžiama naudoti kitus įrankius - pvz. rankinį arba elektrinį pjūklą skirtą pjauti anglinį plieną, jei pjaunamų vamzdžių galai bus statmeni ir nebus pažeisti jų kraštai. Draudžiama nulaužti įpjautus vamzdžių galus. Pjaunant, negalima naudoti degiklių ir pjovimo diskų. Nustatant, koks vamzdžio ilgis turi būti nupjautas, negalima pamiršti apie vamzdžio galo įkišimo į jungtį gylį.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

2. Naudojant rankinį arba elektrinį įrankį (didesnio skersmens atveju galima naudoti pusiau apvalią dildę plienui), reikia apdirbti vidinį ir išorinį nupjauto vamzdžio kraštą bei pašalinti visus įmanomus nelygumus, galinčius montavimo metu pažeisti tarpinę O-Ring. Taip pat reikia pašalinti visas ant vamzdžio ir jo viduje esančias drožles, kurios gali padidinti taškinės korozijos riziką.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

3. Siekiant išsaugoti tinkamą sujungimo patvarumą, būtina parinkti atitinkamą vamzdžio įkišimo į jungtį gylį. Ant vamzdžio (arba jungties su atviru galu) žymekliu pažymėti reikalingą ilgį. Sujungus elementus, žymė turi būti matoma prie pat jungties krašto.

4. Prieš montavimą reikia įdėmiai apžiūrėti, ar tarpinė O-Ring yra tinkama ir nepažeista. Taip pat patikrinti, ar ant vamzdžio ir jungtyje nėra drožlių ar kitų nešvarumų, kurie sujungimo metu gali pažeisti sandarinimo žiedą. Įsitikinti, kad nuotolis tarp šalia esančių jungčių nėra mažesnis negu leistinas.

5. Prieš atliekant sujungimą reikia įkišti vamzdį į jungtį iki nurodytos žymės (leidžiama atlikti lengvus sukamuosius judesius). Norint palengvinti vamzdžio slydimą, draudžiama naudoti bet kokius aliejus, alyvas ar tepalus (leidžiama naudoti vandenį arba muilo tirpalą – rekomenduojama atliekant slėgio testą suspaustu oru). Jei vienu metu būtų montuojama daug sujungimų (įkišant vamzdžius į jungtis), tai prieš kiekvieną suspaudimo operaciją būtina patikrinti, ar pažymėtas vamzdžio įkišimo gylis yra teisingas.

6. Prieš pradedant presavimo procesą, reikia patikrinti, ar įrankiai veikia teisingai. Rekomenduojama naudoti sistemos KAN-therm presavimo įrankį ir žnyples. Žnyplių skersmuo turi atitikti atliekamo sujungimo skersmenį. Presavimo žnyplės turi apimti jungtį taip, kad jų profiliuotas elementas tiksliai apkabintų tarpinės O-Ring vietą (išgaubta jungties vietą). Įjungus presavimo įrankį, presavimo procesas vyksta automatiškai ir negali būti sustabdytas. Jei dėl kažkokios priežasties presavimo procesas buvo pertrauktas, sujungimo vietą reikia demontuoti (išpjauti) ir visą procedūrą pakartoti. 

6.1. Presuojant trijų didžiausių skersmenų vamzdžius (64; 76,1; 88,9; 108), yra naudojamos specialios keturių elementų žnyplės su Klauke arba Novopress presavimo įrankiu. Išėmus iš įpakavimo, žnyples reikia išskleisti, ištraukiant specialų fiksavimo kaištį.

6.2. Atidarytas žnyples uždėti ant jungties. Žnyplėse yra specialus griovelis, kurį reikia įtaikyti ant iškilios jungties dalies. Pastaba: Lentelė su nurodytu žnyplių (kaip matosi paveikslėlyje) visada turi būti iš vamzdžio pusės.

6.3. Teisingai uždėjus žnyples ant jungties, reikia jas užfiksuoti, maksimaliai įstatant fiksavimo kaištį. Taip paruoštos žnyplės gali būti prijungtos prie presavimo įrankio.

6.4. Žnyplės turi būti prijungtos prie presavimo įrankio taip, kaip yra parodyta paveikslėlyje. Besąlygiškai reikia užtikrinti, kad spaudžiantys preso svertai būtų iki galo įstatyti į specialias vietas žnyplėse. Maksimalaus įstatymo ribos yra pažymėtos ant svertų. Taip paruoštas presavimo įrankis gali būti įjungtas, galima pradėti presavimo procesą.

6.5. Įjungus presą, presavimo procesas vyksta automatiškai ir negali būti sustabdytas. Jei dėl kažkokios priežasties presavimo procesas buvo pertrauktas, sujungimo vietą reikia demontuoti (išpjauti) ir visą procedūrą pakartoti. Baigus presavimą presavimo įrankis pats grįš į pradinę padėtį. Tuomet reikia išimti preso svertus iš žnyplių. Kad būtų galima nuimti žnyples nuo jungties, reikia ištraukti fiksavimo kaištį ir išskleisti žnyples. Nenaudojamos žnyplės turi būti laikomos uždarytos.