KAN-therm: KAN GRUPĖS PAREIŠKIMAS
Main image. Main image. Main image. Main image. Main image. Main image. Main image. Main image.

 

KAN GRUPĖS PAREIŠKIMAS

KAN GRUPĖS PAREIŠKIMAS

Gerbiamieji

 

Dabartinė šalyje ir visame pasaulyje susiklosčiusi padėtis, susijusi su SARS-CoV-2 virusu (sukeliančiu COVID-19 ligą) yra ypatinga ir betarpiškai liečia mūsų gyvenimą, darbo vietas bei įmonių funkcionavimą. KAN grupė stengiasi taikyti visus vyriausybės nurodymus bei WHO rekomendacijas.

Siekiant sumažinti pavojų ir žalingas pasekmes mūsų Klientams, Partneriams bei Darbuotojams įdiegėme vidaus procesus ir procedūras. Be žmonių sveikatos ir saugumo užtikrinimo, pagrindinis mūsų tikslas yra išlaikyti verslo tęstinumą ir atitinkamai, pagal grafiką, vykdyti Jūsų užsakymus.

Turėdami omenyje pavojaus rimtumą, adekvačiai esamai situacijai, pritaikėme kontaktų ir komunikacijos su rinka formą.

Nuo šiol su mumis galima susisiekti nuotoliniu būdu - telefonu, el. paštu ir rengiant vaizdo konferencijas - šiuo metu vengiame asmeninių susitikimų. Mūsų Prekybos darbuotojai yra pasirengę Jums padėti ir kaip lig šiolei – teikia Jums profesionalią paramą ir patarimus. Pagal galimybes, taip pat mūsų Biuro darbuotojams užtikriname sąlygas dirbti nuotoliniu būdu.

Mūsų organizacijoje ligšiol susirgimų neįtariame, bet esame budrūs ir nuolat stebime dinamiškai besikeičiančią situaciją. Sistemingai reaguojame į naują informaciją ir diegiame prevencijos priemones. Jeigų pastebėsime grėsmę Jūsų užsakymų vykdymui, mes nedelsiant reaguosime ir Jus apie tai informuosime.

Dėkodami už ligšiolinį efektyvų bendradarbiavimą, tikimės, kad jei šiuo visiems sunkiu laikotarpiu kiltų sunkumų dėl šių, nuo mūsų nepriklausančių, veiksnių, stengsimės greit vieni kitus informuoti ir suprasti. Jei kiltų Jums klausimų ar abejonių, prašome iškart kreiptis pas mus.

Linkime greito situacijos pagerėjimo,

 

KAN grupės valdyba