KAN-therm: KAN-therm SMART jungčių dėžutės programinės įrangos atnaujinimasKAN-therm SMART jungčių dėžutės programinės įrangos atnaujinimas

Naujausia programinės įrangos versija (be kitų dalykų) užtikrina geresnius šildymo valdymo algoritmus ir leidžia naudoti daug naujų funkcijų, pagerinančių visos KAN-therm SMART sistemos veikimą.

 

Galimi jungčių dėžutės modeliai ir kaip juos atpažinti

KAN-therm sistemoje gali būti naudojamos 2 modelių SMART jungčių dėžutės:

 • su atminties kortelėje įrašyta programine įranga
 • su įrenginio vidinėje atmintyje įrašyta programine įranga

Po 2014.03.03 pagamintos jungčių dėžutės turi integruotą vidinę atmintį.

Pagaminimo data nurodyta jungčių dėžutės techninių duomenų plokštelėje (4 punktas).

 

 

Programinės įrangos versijos tikrinimas 

Esamą KAN-therm SMART jungčių dėžutės programinės įrangos versiją galima sužinoti pažvelgus į patalpos termostatą arba naudojantis interneto naršykle (prijungus kompiuterį prie KAN-therm SMART jungčių dėžutės). 

Patalpos termostato meniu   pasirinkite „So2“.

Žemiau pateikti skaitmenys nurodo programinės įrangos versiją, pvz., žemiau pateiktame paveikslėlyje programinės įrangos versijos numeris yra 1.30

Programinės įrangos versiją taip pat galima sužinoti prijungus kompiuterį prie jungčių dėžutės – žr. KAN-therm SMART jungčių dėžutės instrukciją.

Programinės įrangos versiją galima sužinoti pasirinkus parametrą „SW“ (naršyklės ekrano dešinėje pusėje).

 

Jeigu programinės įrangos versijos numeris yra mažesnis už siūlomą naujausią versiją, programinę įrangą derėtų atnaujinti vadovaujantis toliau pateiktais nurodymais.

 

Jungčių dėžutės, kurių programinė įranga įrašyta SD kortelėje (jungčių dėžutės su SD kortele), programinės įrangos atnaujinimo instrukcija

 1. Atjunkite jungčių dėžutę nuo energijos šaltinio

 2. Išimkite kortelę

 3. Pasidarykite visų kortelėje esančių failų atsarginę kopiją

 4. Pakeiskite kortelėje esančius failus iš KAN interneto svetainės atsisiųstais failais

 5. Įstatykite kortelę į jungčių dėžutę

 6. Prijunkite jungčių dėžutę prie energijos šaltinio

 7. Jungčių dėžutė atsinaujins automatiškai (maždaug per 5 minutes). Atnaujinimo proceso jokiu būdu negalima nutraukti.

 8. Atnaujinimo metu visos diodinės lemputės bus išjungtos. Kad atnaujinimo procesas baigtas, sužinosite, kai jungčių dėžutę automatiškai įsijungs iš naujo (mirksės visos diodinės lemputės) ir persijungs į įprastą darbo režimą.

PASTABA. Kortelė visuomet turi būti įstatytą į jungčių dėžutę, kad ši tinkamai veiktų.

 

Jungčių dėžutės, kurios programinė įranga įrašyta įrenginio vidinėje atmintyje (Jungčių dėžutė su integruota atmintimi), programinės įrangos atnaujinimo instrukcija

 

 1. Nukopijuokite iš KAN interneto svetainės atsisiųstus atnaujinimo failus į SD kortelę (rekomenduojame naudoti SanDisk korteles).

 2. Atjunkite jungčių dėžutę nuo energijos šaltinio

 3. Įstatykite kortelę į jungčių dėžutę

 4. Prijunkite jungčių dėžutę prie energijos šaltinio

 5. jungčių dėžutė atsinaujins automatiškai (maždaug per 5 minutes). Atnaujinimo proceso jokiu būdu negalima nutraukti.

 6. Atnaujinimo metu visos diodinės lemputės bus išjungtos. Kad atnaujinimo procesas baigtas, sužinosite, kai jungčių dėžutė automatiškai įsijungs iš naujo (mirksės visos diodinės lemputės) ir persijungs į įprastą darbo režimą.

 7. Pasibaigus atnaujinimo procesui galite ištraukti SD kortelę, tik būtina įsitikinti, kad įstatant ir ištraukiant kortelę jungčių dėžutė yra atjungta nuo energijos šaltinio.

PASTABA. Norint atnaujinti kitos jungčių dėžutės programinę įrangą viską būtina pradėti nuo 1 punkto, nes atnaujinimo metu 2 failai yra visam laikui ištrinami iš SD kortelės.

Pasibaigus atnaujinimo procesui dar kartą patikrinkite programinės įrangos versiją, kaip aprašyta šioje instrukcijoje.