KAN-therm: Šalto ir karšto geriamo vandens sistemosŠalto ir karšto geriamo vandens sistemos

Dėl didelio atsparumo korozijai, cheminio ir mikrobiologinio neutralumo bei didelio skersmenų diapazono sistemos KAN-therm tobulai tinka atlikti vidaus vandentiekio sistemas.

Jos gali būti naudojamos:  

  • individualiuose ir daugiabučiuose namuose, visuomeniniuose ir pramoniniuose pastatuose,

  • skirtingos kokybės ir skirtingo darbinio slėgio diapazono šalto ir karšto vandens sistemose,

  • montuojant tiek pagrindines skirstomąsias, tiek kitas sistemos dalis,

  • skirtingose sistemose (kolektorinėse, stovinėse, mišriose),

  • visiems įmanomiems pajungimama prie vandentiekio įrengimų (vandens skaitiklių, maišytuvų ir pan.),

  • naujose ir modernizuojamose sistemose.

    Montuojant vidaus vandentiekio sistemas galima panaudoti:

 

Patikrinkite, kuri santechninė sistema KAN-therm gali būti panaudota Jūsų vandentiekio sistemoje.