KAN-therm: Automatika Smart - Įvadas
Main image. Main image. Main image. Main image. Main image. Main image.


Automatika Smart - Įvadas

Išmani ir inteligentiška – nauja, belaidė grindų valdymo automatika KAN-therm Smart

Patogus ir energiją taupantis namas tai nuosavus namus ar butus  statyti arba modernizuoti planuojančių šiuolaikinių šeimų svajonė. Jų šildymo būdas – vienas svarbiausių eksploatavimo kaštus, saugumo jausmą ir naudojimo patogumą įtakojančių veiksnių. Plokštuminis šildymas (grindinis arba sieninis) tai optimalus minėtų sprendimų įgyvendinimą užtikrinantis sprendimas. Visgi, taip kaip kiekviena šildymo rūšis, ji reikalauja atitinkamo valdymo. Tikslūs patalpų temperatūros reguliavimo įtaisai iš vienos pusės užtikrina tinkamą šiluminį komfortą, kitą vertus suteikia galimybę ženkliai taupyti energiją. Reguliuoti galima rankiniu arba automatiniu būdu, panaudojant atitinkamus jutiklius, reguliatorius ir aktyvinimo įtaisus.

Vartotojų reikalavimai vis didėja. Jie tikisi ne tik patikimo ir veiksmingo šių įtaisų veikimo, bet ir problemų nesukeliančio, paprasto valdymo, galimybės parinkti daugelį nustatymų, įskaitant valdymą nuotoliniu būdu mobiliųjų įtaisų (pavyzdžiui, nešiojamų kompiuterių ar išmaniųjų telefonų) pagalba. Nemažą reikšmę atlieka taip pat šių įtaisų estetika bei galimybė ateityje išplėsti sistemą.  

Kan-therm plokštuminio šildymo bei vėsinimo sistemų pasiūlymą sudaro eilė šiuolaikiškų, įtaisų valdymui ir automatiniam temperatūros reguliavimui skirtų sprendimų. Tarp jų negalėjo pritrūkti techniškai pažangių, radijo bangų pagalba ryšį palaikančių belaidžių įtaisų, kurie žymiai palengvina šildymo valdymo montavimą ir pašalina su daugelio laidų metrų klojimu pastatuose susijusias problemas ir išlaidas. Jos tiesiog būtinos, kuomet automatika montuojama egzistuojančiuose, modernizuojamose sistemose. 

KAN-therm Smart sistemos įtaisai tai visiškai nauja šios automatikos elementų grupės karta, siūlanti iki šiol neregėtas funkcionalumo ir valdymo galimybes. Jie skirti šildymo ir vėsinimo sistemose fiksuojamų temperatūrų ir kitų parametrų, lemiančių komforto jausmą patalpose, reguliavimui bei valdymui nuotoliniu būdu. Sistema suteikia taip pat galimybę panaudoti eilę pažangių papildomų funkcijų, kurių dėka, šildymo sistemos veikimas ir valdymas tampa nepaprastai veiksmingas, efektyvus energijos taupymo atžvilgiu ir mielas vartotojui.

Pagrindinis KAN-therm Smart sistemos elementas (jos širdis) – tai naujoviška, bevielė elektrinė juosta su LAN jungtimi. Įtaisas radijo bangų pagalba (868 MHz, dvikryptė transmisija) palaiko ryšį su bevieliais, elegantiškais termostatais su įmontuotu LCD ekranu, atliekančiais patalpų temperatūros jutiklių funkciją, o tuo pačiu skirtais daugelio visą sistemą valdančių nustatymų ir informacijų iššvietimui ir perdavimui. Ši informacija juostos pagalba perduodama į vykdomuosius elementus – naujoviškus, energiją taupančius, šildymo (arba vėsinimo) grandinių paskirstymo įtaisų sklendėse esančius KAN-therm SMART valdymo prietaisai. Juostos ir aktyvinimo įtaisai montuojami 230 ir 24V maitinimo variantuose. Priklausomai nuo panaudoto varianto, juosta gali aptarnauti 4, 8 arba 12 termostatų, kurie atitinkamai valdo 6, 12 arba 18 aktyvinimo įtaisų

KAN-therm Smart sistema tai daugiafunkcinė sistema, kurios pagalba, neskaitant temperatūros kontrolės ir reguliavimo įvairiose šildymo zonose, vykdomi tarp kitko sekantys procesai: šildymo/vėsinimo režimų perjungimas, šilumos šaltinio ir siurblio darbo valdymas, oro drėgnumo kontrolė vėsinimo režimo atveju. Juostų dėka, galima taip pat prijungti temperatūros ribotuvą ir išorinį valdymo laikrodį. Vykdomos taip pat siurblio ir sklendžių apsaugos (paleidimas po ilgesnių prastovų), apsaugos nuo šalčio ir pernelyg didelės, kritinės temperatūros funkcijos.

   Aukšto technologinio sistemos pažangumo lygio matas – diegimo ir parametrų nustatymo būdas. Šiuos veiksmus galima įvykdyti keliais metodais:

  • Parametrų nustatymas microSD kortelės pagalba. Panaudojant kompiuterį ir intuityvią KAN-therm Manager programą, įvedami individualūs parametrų nustatymai, kurie nešiojamos microSD atminties pagalba perkeliami į juostą, kurioje įmontuotas kortelių skaitytuvas.
  • Nuotolinis prijungtos prie interneto arba namų tinklo juostos parametrų nustatymas KAN-therm Manager programinės sąsajos pagalba.
  • Tiesioginis parametrų nustatymas, panaudojant bevielį KAN-therm Smart termostatą (LCD ekrano pagalba).

Kiekvienu atveju, sistemos parametrų nustatymas ir valdymas diegiančiam asmeniui arba vartotojui yra paprasti ir patogūs, daugelis procesų įvyksta automatiškai, o nustatymai termostate ar KAN-therm Manager programoje įvedami intuityviu būdu. Sistemos išplėtimas ir greitas juostos nustatymų atnaujinimas nesukelia jokių problemų.

Radijo technikos dėka, daugumos sistemų, kuriose panaudotos 2 arba 3 KAN-therm Smart elektrinės juostos, atveju, galima sujungti jas į vieną sistemą, kurioje jos gali tarpusavyje palaikyti ryšį.