KAN-therm: Šalto ir karšto geriamo vandens sistemos
Main image. Main image. Main image. Main image. Main image. Main image.


Šalto ir karšto geriamo vandens sistemos

Dėl didelio atsparumo korozijai, cheminio ir mikrobiologinio neutralumo bei didelio skersmenų diapazono sistemos KAN-therm tobulai tinka atlikti vidaus vandentiekio sistemas.

Jos gali būti naudojamos:  

  • individualiuose ir daugiabučiuose namuose, visuomeniniuose ir pramoniniuose pastatuose,

  • skirtingos kokybės ir skirtingo darbinio slėgio diapazono šalto ir karšto vandens sistemose,

  • montuojant tiek pagrindines skirstomąsias, tiek kitas sistemos dalis,

  • skirtingose sistemose (kolektorinėse, stovinėse, mišriose),

  • visiems įmanomiems pajungimama prie vandentiekio įrengimų (vandens skaitiklių, maišytuvų ir pan.),

  • naujose ir modernizuojamose sistemose.

    Montuojant vidaus vandentiekio sistemas galima panaudoti:

 

Patikrinkite, kuri santechninė sistema KAN-therm gali būti panaudota Jūsų vandentiekio sistemoje.