KAN-therm: GarantijosGarantijos

KAN-therm gaminiams yra suteikiama 10 metų medžiagų garantija. Kompanija KAN apsidraudusi
6 949 914 EUR draudimu, kuris saugo investicijas nuo galimų su garantijos sąlygomis susijusių
draudiminių reikalavimų.

 

       
 

                                           Garantinis raštas