Space

Viešoji teisinė informacija

PRANEŠIMAS APIE MOKESČIŲ METŲ STRATEGIJOS ĮGYVENDINIMĄ 2020

KAN Sp. z o.o.
(toliau dokumente Bendrovė)

ataskaita parengta ir viešai paskelbta siekiant įvykdyti įsipareigojimą pagal Įmonių pajamų mokesčio įstatymo 27c straipsnį.

Grupė KAN

Bendrovė vykdo Grupės KAN, kuri yra pripažinta Lenkijoje ir Europoje patyrusi modernių KAN-therm sprendimų ir montavimo sistemų gamintoja ir tiekėja – kompleksiškų multisistemų montavimo sistemų, skirtų vidaus vandens tiekimo, šildymo ir technologinių įrenginių statybai, centro funkciją. Grupės sudėtyje bendrovė pirmiausia atsako už KAN-therm montavimo sistemų gamybą ir platinimą Lenkijos rinkoje ir užsienio rinkose tiesiogiai arba per grupės užsienio platinimo įmonių tinklą. Užsienio platinimo bendrovės yra įsikūrę Rusijoje, Ukrainoje, Baltarusijoje, Vokietijoje ir Vengrijoje.

Procesai ir procedūros, susiję su mokesčių teisės aktų nustatytų pareigų vykdymo valdymu.

Vykdydama mokesčių srities užduotis ir pareigas, Bendrovė veikia remdamasi parengtomis ir įgyvendintomis procedūromis ir procesais, kurių taikymas praktikoje leidžia tinkamai ir laiku įvykdyti mokesčių įsipareigojimus, kylančius iš teisės aktų. Bendrovė turi mažą mokesčių rizikos polinkį. Bendrovės veikla siekiama nuolat tikrinti platų Bendrovės veiklos spektrą, atsižvelgiant į atitiktį galiojančioms taisyklėms ir mokesčių riziką. Bendrovė labai linkusi bendradarbiauti su mokesčių institucijomis, tai patvirtina visų pirma AEO įgaliotojo verslininko pažymėjimo gavimo faktas (nuo 2010 m.).

Visi sandoriai su rangovais yra tikrinami atsižvelgiant į šių sandorių aplinkybių ir rangovo duomenų atitiktį faktinei padėčiai. Banko sąskaitos patikrinamos baltame sąraše ir papildomai elektroninės bankininkystės modulyje prieš atliekant pervedimą. Bendrovė iš užsienio rangovų gauna rezidencijos pažymėjimus. Be to, rangovai tikrinami dėl realios veiklos. Bendrovės rangovai yra tikrinami VIES sistemoje, o papildomas jų tikrinimas šioje sistemoje atliekamas naudojant specializuotą programinę įrangą, skirtą Standartinės audito bylos formai patikrinti prieš jos išsiuntimą.

Bendrovėje funkcionuoja elektroninis dokumentų srautas. Visos sąskaitos faktūros pagal procedūrą priimamos naudojant elektroninį dokumentų srautą, tai vykdo atsakomybės srityje nurodyti asmenys.

Kitos procedūros, kurias bendrovė įdiegė ir naudoja:

Bendrovė siekia nuolat tobulinti buhalterių kvalifikaciją. Mokymai buhalterijos skyriuje vyksta periodiškai, remiantis nuolatiniu bendradarbiavimu su mokymo įmone. Be to, teikiami teminiai mokymai, atsižvelgiant į poreikius ir reaguojant į mokesčių teisės aktų pokyčius.

Tais atvejais, kai reikalingos papildomos konsultacijos ar analizės, Bendrovė pasinaudoja profesionalia konsultantų ir specialistų parama.

Savanoriškas bendradarbiavimas su Nacionaline Mokesčių Administracija

Įmonė 2020-aisiais metais nesiangažavo savanoriškai bendradarbiauti su Nacionalinės Mokesčių Administracijos įstaiga.

Mokesčių įsipareigojimų įgyvendinimas

Įmonė atlieka mokesčių atsiskaitymus pagal galiojančias mokesčių ir balanso teisės nuostatas, o mokesčių įsipareigojimų sumos yra reguliuojamos pagal teisės nuostatomis nustatytus laikotarpius. Įmonė 2020 mokestiniais metais vykdė šiuos mokesčių įsipareigojimus:

Bendrovė vykdo dalį savo gamybinės veiklos Specialiojoje Suvalkų ekonominėje zonoje (Parajonis Balstogė), todėl pajamos, gaunamos iš toje zonoje vykdomos veiklos, pagal galiojančius teisės aktus atleidžiamos nuo juridinių asmenų pajamų mokesčio.

Mokesčių schemų identifikavimash

2020 mokestiniais metais Bendrovė neidentifikavo jokios mokesčių sistemos, todėl nebuvo įpareigota pateikti atitinkamos informacijos kompetentingoms mokesčių institucijoms.

Sandoriai su susijusiais subjektais

Toliau pateikiama informacija apie panašius sandorius su susijusiais subjektais, kurių kiekvieno sandorio vertė skaičiuojama atskirai viršija 5 % turto balanso sumos, kaip apibrėžta apskaitos taisyklėse.

SUSIJĘS SUBJEKTAS

REZIDAVIMO VIETOS MOKESČIAI

SANDORIO RŪŠIS

KANEX Sp. z o.o.

Lenkija

produktų, prekių ir paslaugų pardavimas

OOO KAN-R

Rusija

OOO KAN-therm UA

Ukraina

KAN-therm HU Kft.

Vengrija

VSH Fittings B.V.

Olandija

prekių pirkimas

Bendra sandorio suma su susijusiais subjektais anksčiau išvardintais lentelėje yra 176 950,81 tūkst. PLN (zlotų).

Restruktūrizavimo veikla

2020 mokestiniais metais Bendrovė nesiėmė jokių restruktūrizavimo veiksmų, galinčių turėti įtakos jos mokesčių įsipareigojimams ar susijusių subjektų mokesčių įsipareigojimams. Bendrovė taip pat neplanuoja imtis tokių veiksmų artimiausiu metu.

Bendrovės pateiktos mokesčių paraiškos

Žemiau pateikiama informacija apie bendrovės kaip mokesčių mokėtojo pateiktas paraiškas 2020 mokestiniais metais.

PARAIŠKA IŠDUOTI:

PATEIKTA (TAIP - skaičius/ NE)

bendros mokesčių informacijos

NE

mokesčių teisės normų aiškinimo

TAIP -1 (*)

privalomos tarifų informacijos

NE

privalomos akcizų informacijos

NIE

kitų sprendimų arba interpretacijų susijusių su mokesčių atsiskaitymu

NE

(*) – 0 % eksporto mokesčio vertinimo interpretacija

Mokesčių atsiskaitymas teritorijose ar šalyse, kuriose taikoma žalinga mokesčių konkurencija

2020 mokestiniais metais bendrovė nevykdė mokesčių atsiskaitymų teritorijose ar šalyse, kuriose taikoma žalinga mokesčių konkurencija.

Bendrovė taip pat laikosi įstatymų dėl kovos su pinigų plovimu ir teroristų finansavimu. Draudimas bendradarbiauti su šalimis, kurioms taikomas embargas ar kitos tarptautinės sankcijos, yra aiškiai išreikštas Bendrovės taikomose Bendrosiose Pardavimo sąlygose.

Cookies nustatymai

Naudojame slapukus siekdami teikti įvairias paslaugas, nuolat jas tobulinti, rodyti reklamą pagal Jūsų susidomėjimus mūsų svetainėje ir teikti socialinės žiniasklaidos funkcijas. Kai kurie slapukai yra būtini, kad mūsų svetainė tinkamai veiktų ir kad būtų galima naudotis jos funkcijomis. Jums sutikus, mes taip pat naudojame analitinius slapukus, kad pagerintume savo svetainę, bei rinkodaros slapukus reikalingus reklamai ir turiniui rodyti mūsų svetainėje. Sužinokite daugiau apie slapukus ir kaip juos naudoti.
Spustelėję „Sutinku su visais“, jūs sutinkate, kad būtų naudojami visi slapukai. Spustelėję „Prisitaikyti slapukų nustatymus“, galite pasirinkti, kuriuos slapukus priimti. Bet kuriuo metu galite pakeisti slapukų nustatymus arba atšaukti sutikimą.

Cookies nustatymai

Šis įrankis padeda pasirinkti ir išjungti įvairias žymes/trackerius/analizės įrankius, naudojamus šioje svetainėje.