KAN-therm: KAN CO Graf
Main image. Main image. Main image. Main image. Main image. Main image.


KAN CO Graf

Įsigykite programą
 
 Atsisiųskite bandomąją versiją
 
Naujiena! KAN C.O. 6.0 Pro

Apie Programą

„KAN C.O“ programa skirta grafiniam naujų centrinio šildymo instaliacijų projektavimui, esamų instaliacijų (pvz., izoliuotų pastatų) reguliavimui ir kanalų tinklų projektavimui vandens šaldymo instaliacijose. Svarbi programos savybė yra galimybė į vieną projektą sudėti kelis šildymo (šaltnešio) terpės šaltinius, kurie naudojami kuriant, pvz., keturių vamzdžių instaliaciją.

 
Techninės įrangos reikalavimai Žiūrėkite instrukciją
Prisiregistruokite į mokymus

Atsisiųskite bandomąją versiją

Įsigykite programą

Naujos „KAN C.O 6.0 Pro“ funkcijos

•  Galimybė importuoti pastatų pagrindus iš „Autodesk® Revit®“ programos per „gbXML“ failą,
•  Galimybė eksportuoti duomenis apie suprojektuotą instaliaciją į „Autodesk® Revit®“.

INDEKSAS

Apie Programą Automatinis gyvatuko piešimas
Naujos „KAN C.O 6.0 Pro“ funkcijos 6.0 Pro Duomenų tikrinimas ir skaičiavimo rezultatai
Programos charakteristikos Skaičiavimo rezultatai
Žemiau esančioje lentelėje pateikiamos „KAN C.O“ funkcijos priklausomai nuo jo versijos Trimatis instaliacijos vizualizavimas
Duomenų suvedimas Statybinių pagrindų importas iš „Autodesk® Revit®“
Įvedamų duomenų teisingumo kontrolė Instaliacijos projekto eksportas į „Autodesk® Revit®“
Grafinis redaktorius Aksonometrinis instaliacijos vaizdas
Piešimą palaikančios funkcijos Techninės įrangos reikalavimai
Numatytų duomenų paveldėjimo sistema Įrangos reikalavimai 3D redaktoriui
Įleidžiamų grindinių konvektorių projektavimas  

Programos charakteristikos

Programa leidžia atlikti visus hidraulinių instaliacijų skaičiavimus, kuriuose:

 • Parenka vamzdžių skersmenis.
 • Apibrėžia atskirų grandinių hidraulinį pasipriešinimą, atsižvelgiant į gravitacinį slėgį, atsirandantį dėl vandens aušinimo vamzdžiuose ir šilumos imtuvuose.
 • Pateikiama informacija apie bendrą slėgio sumažėjimą instaliacijoje.
 • Sumažina perteklinį slėgį grandinėse, parenkant išankstinius vožtuvo nustatymus arba parenkant slopinimo flanšo angų skersmenį. Atsižvelgia į poreikį užtikrinti tinkamą sklypo hidraulinį atsparumą.
 • Parenka slėgio skirtumų valdiklių, įrengtų projektuotojo pasirinktose vietose, parametrus (statvamzdžių pagrindas, instaliacijos atšaka ir kt.).
 • Automatiškai atsižvelgia į reikalavimus termostatiniams vožtuvams (atitinkami slėgio kritimai vožtuvuose).
 • Parenka šilumokaičius (atsižvelgiant į versiją - išsami informacija pateikiama lentelėje žemiau).
 • Parenka šiluminius buferius, bendradarbiaujančius su šilumokaičiais, (atsižvelgiant į versiją - išsami informacija pateikiama lentelėje žemiau).
 • Parenka siurblių grupes.
 • Parenka siurblius.
 • Leidžia naudoti hidraulines pavaras (atsižvelgiant į versiją - išsami informacija pateikiama lentelėje žemiau).
 • Leidžia naudoti dvigubus skirstytuvus.

Programa leidžia atlikti šiluminius skaičiavimus, kuriuose:

 • Nustato šilumos padidėjimą iš instaliacijos vamzdžių, vedamų per atskiras patalpas.
 • Apskaičiuoja šildymo terpės aušinimą vamzdžiuose.
 • Atsižvelgiant į nurodytą šilumos poreikį, nurodomi reikiami radiatorių dydžiai.
 • Parenka tinkamus šildymo terpės srautus, tekančius į esamus šilumos imtuvus, atsižvelgiant į jos aušinimą vamzdžiuose ir šilumos gavimą iš vamzdžių (esamos instaliacijos reguliavimo variantas, pvz., izoliuotuose pastatuose).
 • Atsižvelgia į vandens aušinimo vamzdžiuose poveikį gravitacinio slėgio vertei atskirose grandinėse, taip pat šilumos imtuvų šiluminei galiai.
 • Skaičiuoja suprojektuotų įleidžiamų grindinių konvektorių parametrus.

Programoje gali būti suprojektuotos šios instaliacijos:

 • Siurblių instaliacija.
 • Vamzdžių sistema: vienvamzdis, dviejų vamzdžių arba mišrus, keturių vamzdžių.
 • Šildymo arba aušinimo terpė: vanduo, etilenglikolis, propilenglikolis.
 • Apatinis ir viršutinis paskirstymas, sistemos su horizontaliu vamzdžių paskirstymu, skirstymo sistemos.
 • Konvekciniai, grindiniai grindiniai ar sieniniai parametrai.
 • Savaiminiai oro nuorinimo vožtuvai (nuorinimo tinklo neturi būti).
 • Įprasti arba termostatiniai radiatorių vožtuvai.
 • Pradinis reguliavimas su iš anksto nustatytais vožtuvais arba flanšais.
 • Slėgio skirtumo stabilizavimas naudojant slopinimo stabilizatorius.
 • Galimybė naudoti srauto reguliatorius.
 • Programos katalogo duomenų bazėje yra informacijos apie vamzdžius, jungiamąsias detales ir radiatorius.
 • Nuolat tobulėja.
 • Viename projekte vienu metu gali būti naudojamos skirtingų įmonių jungiamosios detalės, vamzdžiai ir radiatoriai.
   

 

C.O programa suteikia galimybę suprojektuoti labai dideles instaliacijas (iki 140 statvamzdžių ir 12 000 radiatorių). Su programa pristatyta tipiškų fragmentų (blokų), tokių kaip statvamzdžiai aukštuose, buto korpuso ir paskirstymo sistemų elementų piešinių biblioteka leidžia greitai plėtinius. Be to, vartotojas gali apibrėžti praktiškai neribotą skaičių pasirinktinių blokų, kuriuos sudaro bet kurios brėžinio dalys. Tokie blokai gali būti naudojami vėlesniuose projektuose. Bet kokių piešinio elementų kopijavimo dėka galite, pvz., įvesti instaliacijos plėtinio fragmentą visame aukšte (vėlesni padalijimai ar buto išdėstymas) ir tada automatiškai sukurti kitų aukštų plėtinį ir duomenis.

 

Žemiau esančioje lentelėje pateikiamos „KAN C.O“ funkcijos priklausomai nuo jo versijos

  3.6 3.8 4.0 basic 4.1 basic 6.0 basic 6.0 Pro
Statybinių pagrindų importas iš „Autodesk® Revit®“          
Instaliacijos projekto eksportas į „Autodesk® Revit®“          

Trimatis instaliacijos vizualizavimas

(žr. įrangos reikalavimus)

       
Galimybė patikrinti aukštų išdėstymo teisingumą        
Automatinis grindinio šildymo gyvatuko brėžinys        
Galimybė projektuoti instaliacijas su šilumokaičiais    
Galimybė naudoti šiluminius buferius, bendradarbiaujančius su šilumokaičiais    
Galimybė naudoti hidraulines pavaras    
Vieno vamzdžio instaliacijos projektavimas  
Jungiamųjų detalių rinkinio sukūrimas    
Esamų instaliacijų sureguliavimas
Naujų instaliacijų projektavimas
Keturių vamzdžių sistemos projektavimas    
Tradicinės dviejų vamzdžių instaliacijos projektavimas
Projektavimas pagal projekcijas    
Projektavimas plėtiniuose
Statybinių pagrindų su šiluminės apkrovos rezultatais įskaitymas iš programos    
Patalpų su šiluminės apkrovos rezultatais sąrašo įskaitymas iš programos
Galimybė piešti statybinius pagrindus (sienas, langus ir duris)    
Automatinis statvamzdžių plėtinių sukūrimas remiantis projekcijų brėžiniais    
Kritinių grandinių vizualizacija    
Numatytų duomenų paveldėjimo sistema    
Grafinis Redaktorius
Pagalbinės linijos nurodančios būdingus taškus    
Vamzdžių brėžimas poromis (tiekimas - grįžimas)    
Vamzdžių brėžimas ištisine lūžta linija    
Automatinis šildytuvų įdėjimas po langais    
Automatinis radiatorių prijungimas prie paskirstymo vamzdžių    
Piešinių fragmentų kopijavimas aukšte į sekančius aukštus
Piešinių fragmentų veidrodinių atvaizdų kūrimas
Paruošti tipinių instaliacijos dalių blokai
Galimybė kurti savo blokus
Išplėstinės redagavimo funkcijos lentelėse    
Funkcija „Rasti ir pakeisti“ lentelėse
Klaidų diagnostika
Išplėstinė klaidų diagnostika    
Visų tipų įrenginių numatytųjų duomenų apibrėžimas    
Lentelėje pateikiamos pasirinktų prietaisų kataloginės nuotraukos    
Įleidžiamų grindinių konvektorių projektavimas
Atsižvelgiant į radiatoriaus galią, atsižvelgiama į grindų šildymo radiatorių šilumos naudą    
Nuo projekto nepriklausoma grindų šildymo skaičiuoklė
Vamzdžių skersmens ir tarpo tarp vamzdžių parinkimas grindiniuose konvektoriuose
Vamzdžių diametrų instaliacijai parinkimas
Radiatorių parinkimas (katalogas 55 tūkst.)
Armatūros parinkimas
Visiško slėgio sumažėjimo instaliacijoje skaičiavimas
Perteklinio slėgio grandinėse sumažinimas, parenkant išankstinius vožtuvo nustatymus arba parenkant slopinimo flanšus
Slėgio ir srauto reguliatorių skirtumų nustatymų parinkimas
Atsižvelgimas į termostatinių vožtuvų reikalavimus
Siurblių grupių parinkimas  
Siurblio parinkimas
Galimybė naudoti dvigubus skirstytuvus  

Duomenų suvedimas

Duomenis į programą galima įvesti grafiškai projekcijose ir plėtiniuose. Būtina informacija apie brėžiamus elementus įvedama į projekcija ar plėtiniu susijusias lenteles. Dėl šios priežasties galima greitai redaguoti atskirus vamzdžius, radiatorius, jungiamąsias detales, kaip ir visas pasirinktas grupes. Kiekvienas pristatytas elementas turi teisingumo kontrolės sistemą, taip pat pagalbos sistemą, leidžiančią gauti informacijos apie įvestą dydį arba atšaukti atitinkamus katalogo duomenis.

Norint pagerinti duomenų įvedimą, programoje yra:

 • Galimybė vienu metu redaguoti kelis instaliacijos komponentus.
 • Galimybė naudoti paruoštus blokus.
 • Pažangios bet kokių brėžinio dalių kopijavimo funkcijos horizontaliai (butų sistemos) ir vertikaliai (tradicinės vertikalios sistemos) naudojant teisingus patalpų ir sklypų numerius.
 • Galimybė apibrėžti neribotą skaičių savo blokų, kuriuos sudaro bet kurios brėžinio dalys.
 • Greita prieiga prie papildomos, su įvestais dydžiais susijusios informacijos.
 • Išplečiamųjų mygtukų sistema, palengvinanti prieigą prie dažniausiai naudojamų instaliacijos elementų.
 • Duomenų iš brėžinio dinaminio susiejimo su atitinkamais lentelės duomenimis funkcija.
 • Sistema palaikanti jungiamosios armatūros, radiatorių ir kitų įrengimo elementų jungimą vamzdžiais.
 • Automatinis statvamzdžių sukūrimas remiantis projekcijų brėžiniais
 • Duomenų redagavimas lentelės forma, suteikiantis galimybę individualiai nustatyti daugelio vienu metu pasirinktų piešinio elementų parametrus. Dinaminis piešinio ryšys su duomenų lentele sukelia, kad rodomas lentelės elementas po išplėtimo yra paryškinamas.

Įvedamų duomenų teisingumo kontrolė

 • Kiekvienas pristatytas elementas turi teisingumo kontrolės sistemą, taip pat pagalbos sistemą, leidžiančią gauti informacijos apie įvestą dydį arba atšaukti atitinkamus katalogo duomenis.
 • Programa perspėja apie hidraulinius neatitikimus projektuojamoje instaliacijoje.

.

Grafinis redaktorius

Po projekto atlikimo būtinas brėžinys su pažymėtomis patalpos zonomis.
Jas programoje galima nubraižyti rankiniu būdu arba įkelti kartu su pagrindais iš "OZC" programos. Jei "OZC" programoje buvo sukurtas trimatis pastato modelis, tai į „C.O.“ programos brėžiniai ir rezultatai bus įkelti. Lentelės forma įvestas pastatas bus įkeltas kaip patalpų su rezultatais sąrašas.

Patogiausias darbo būdas, leidžiantis visiškai išnaudoti "OZC" ir „C.O.“ bendradarbiavimo galimybes.

 1. Statybinių pagrindų įkėlimas į "OZC" programą iš failų, pvz., DWG, DXF, WMF, JPG.
 2. Pastato modelio brėžinys "OZC" programoje ir šiluminių skaičiavimų atlikimas.
 3. Rezultatų iš "OZC" programos įkėlimas į „C.O“ programą (šiluminės apkrovos vertės ir
 4. Instaliacijos piešimas C.O.programoje ir skaičiavimų atlikimas.

Instaliacijų projektavimas gali vykti tik plėtinyje, tik projekcijose arba iš dalies projekcijose ir iš dalies plėtinyje. Piešiant projekcijose, C.O. programa automatiškai sukuria paprastą statvamzdžių plėtinį, kuris „susieja“ atskiras projekcijas. „C.O“ programa nuo 6.0 versijos buvo aprūpintas instaliacijos trimatės vizualizacijos moduliu, analogišku pastato vizualizacijos moduliui, prieinamu "KAN OZC" programoje, pradedant nuo 6.0 versijos.

Piešimą palaikančios funkcijos

 • Pelės žymeklis įgauna mažo, šiuo metu naudojamai funkcijai atitinkančio paveiksliuko formą.
 • Rodomos pagalbinės linijos rodo automatinį prisijungimą prie būdingų taškų (pvz., radiatorių prijungimo taškų).
 • Vamzdžius galima nubrėžti tiekimo ir grąžinimo poromis, atsižvelgiant į nurodytą atstumą, kuris prireikus automatiškai prisitaiko prie prijungtų prietaisų (pvz., prie radiatorių prijungimo taškų tarpo).
 • Vamzdžių brėžimas ištisine lūžta linija sumažina reikalaujamų pelytės paspaudimų kiekį.
 • Automatinis šildytuvų įdėjimas po langais.
 • Automatinis radiatorių su apatiniais jungimais prijungimas prie paskirstymo vamzdžių.
 • Galima kopijuoti bet kuriuos piešinio fragmentus viename aukšte į sekančius aukštus.
 • Galima padaryti piešinių veidrodinius atvaizdus.
 • Galimybė naudoti paruoštus blokus. Su programa pristatyta tipiškų fragmentų (blokų), tokių kaip statvamzdžiai aukštuose, buto korpuso ir paskirstymo sistemų elementų piešinių biblioteka leidžia greitai plėtinius.
 • Galimybė apibrėžti neribotą skaičių savo blokų, kuriuos sudaro bet kurios brėžinio dalys. Iš anksto apibrėžti blokai gali būti naudojami vėlesniuose projektuose.
   

Numatytų duomenų paveldėjimo sistema

Nemaža dalis pastato apibrėžimo pradžioje įvestų parametrų yra tipiškais viso pastato duomenimis (vadinamieji numatytieji duomenys). Įvesdamas bendruosius duomenis, vartotojas, be kita ko, gali apibrėžti kiekvieną įrenginį numatytasis katalogo simbolis. Šis simbolis automatiškai priskiriamas kiekvienam brėžinyje įdėtam įrenginiui. Anksčiau apibrėžtą numatytąjį katalogo simbolį galima bet kada pakeisti, taip pat įdėjus įrenginį į brėžinį. Pakeitus įrenginio simbolį bendruosiuose duomenyse, bus pakeisti visų nurodyto tipo prietaisų simboliai, nebent įrenginiui būtų įvestas „standus“ simbolis.

Duomenys yra redaguojami lentelėje, kas leidžia vienu metu apibrėžti daugelio piešinio elementų parametrus. Piešinio ryšys su duomenų sukelia, kad rodomas redaguojamas elementas po išplėtimo yra paryškinamas.

Duomenų paveldėjimo sistema leidžia:

 • žymiai sutaupyti laiko duomenų įvedimo etape (pašalinant poreikį pakartotinai įvesti besikartojančius duomenis),
 • labai greitas duomenis keisti, jei pasikeičiamos projektavimo prielaidos ar kuriami variantų projektai.

Įleidžiamų grindinių konvektorių projektavimas

Programa turi įdiegtą įleidžiamų grindinių konvektorių projektavimo modulį. Tai yra neatsiejama grafinės sistemos, kuria projektuojami centrinio šildymo įrenginiai, dalis. Pirmasis įleidžiamų grindinių konvektorių projektavimo žingsnis yra apibrėžti perdangos, kurioje yra gyvatukas, struktūrą. Programos kataloguose yra duomenys apie populiariausias grindinio šildymo sistemas, į kurias, be kita ko, įtraukti vamzdžiai, sisteminės plokštės, šilumos ir drėgmės izoliacija, vamzdžių tvirtinimo sistemos. Galima sukurti visą dažniausiai naudojamų konstrukcijų katalogą, kuris gali būti naudojamas vėlesniuose projektuose. Programa atlieka skaičiavimus pagal PN-EN 1264 normos reikalavimus. Grindinis šildymas projektuojamas atsižvelgiant į pasirinktą šlapią ar sausą sistemą ir specifinę perdangos struktūrą. Konstrukciniai duomenys įvedami kaip numatytieji pasirinkto gamintojo duomenys, turint galimybę individualiai projektuoti perdangos izoliaciją.

Preliminarus grindinio konvektoriaus efektyvumo apskaičiavimas gali būti atliktas iškart po jo konstrukcijos įvedimo. Tai leidžia apytiksliai įvertinti radiatoriaus šiluminę galią, grindų paviršiaus temperatūrą ir kitus parametrus. Gauti rezultatai gali būti naudingi projektuojant radiatorius konkrečiose patalpose.

Įdiegiant įleidžiamų grindinius konvektorius instaliacijos plėtinyje, pakanka pateikti informaciją apie radiatoriaus tipą, jo galios dalį patalpos šiluminėje apkrovoje ir radiatoriui skirtą grindų plotą. Atliekant skaičiavimus, programa automatiškai prisiims atitinkamus vamzdžių tarpus gyvatuke, nustatys tikrąjį radiatoriaus paviršių ir gyvatuko ilgį.

Automatinis gyvatuko piešimas

Programa aprūpinta automatinio šildymo vamzdžių vedimo schemos srieginėje sistemoje funkcija.

Gyvatukai sukuriami visuose grindų šildytuvuose pagal grindų planus, atsižvelgiant į atstumą tarp tiekimo ir grąžinimo vamzdžių ir, jei įmanoma, nurodytą atstumą tarp vamzdžių tiek bazinėje, tiek kraštinėje zonose.

Programa taip pat atlieka tikslius generuojamo gyvatuko ilgio skaičiavimus.

Duomenų tikrinimas ir skaičiavimo rezultatai

Duomenų įvedimo metu, programa nuolat tikrina jų teisingumą. Tai žymiai sumažina klaidų skaičių. Skaičiavimų metu atliekamas visas duomenų teisingumo patikrinimas. Dėl duomenų ir rezultatų kontrolės sukuriamas aptiktų klaidų sąrašas, kuriame yra informacijos apie klaidos tipą ir jos vietą. Plati klaidų diagnostika suteikia projektuotojams galimybę visapusiškai įvertinti projekto kokybę. Programa turi greitą vietos, kur įvyko klaida, paieškos mechanizmą (automatinis lentelės, eilutės ir stulpelio su neteisingais duomenimis suradimas ir netinkamo elemento nurodymas plėtinyje).

Skaičiavimo rezultatai

Skaičiavimo rezultatai pateikiami grafine ir lentelių forma. Atskirų instaliacijos elementų etikečių formatą galima laisvai keisti (rodomų verčių pasirinkimas, spalva, šrifto dydis ir kt.).

Lentelių turinį galima keisti (rodomų stulpelių ir eilučių, šrifto dydžių parinkimas) ir surūšiuoti bet kokiu raktu.

Lentelėse pateikiami bendrieji rezultatai ir išsamūs atskirų prietaisų ir grandinių rezultatai bei medžiagų sąrašas.

Gautuose brėžiniuose pateikiamos etiketės, kuriose yra konkretaus jų nurodyto prietaiso duomenys. Etiketes galima redaguoti. Į juos galima sudėti visus turimus tam tikro prietaiso rezultatus. Galimybė išsaugoti etikečių formatus leidžia iškart grįžti prie pasirinktos brėžinio aprašymo formos.

Skaičiavimo rezultatus galima atspausdinti braižytuve arba spausdintuve. Vartotojas gali pasirinkti brėžinio mastelį ir naudoti spausdinimo peržiūrą, kad nustatytų, kaip plėtinys bus išspausdintas.
Jei piešinys netelpa ant vieno popieriaus lapo, programa išspausdina plėtinį fragmentais, kuriuos vėliau galima suklijuoti. Dėl to net su paprasčiausiu A4 spausdintuvu gali gauti didelius brėžinius. Programa taip pat aprūpinta brėžinių išsaugojimo DXF arba DWG formate funkcija. Tokiu būdu išsaugotus brėžinius galima įkelti, pvz., į „Auto CAD“ programą.

Lenteles su skaičiavimo rezultatais galima atspausdinti arba perkelti į kitas, „Windows“ aplinkoje veikiančias programas (pvz., skaičiuoklę, teksto rengyklę ir kt.).

Trimatis instaliacijos vizualizavimas

„C.O“ programa nuo 6.0 versijos buvo aprūpintas instaliacijos trimatės vizualizacijos moduliu, analogišku pastato vizualizacijos moduliui, prieinamu "KAN OZC" programoje, pradedant nuo 6.0 versijos. Štai kodėl naujoji „KAN C.O“ buvo pažymėta 6.0. Šis įrankis leidžia lengviau susiorientuoti projekte - leidžia akimirksniu įvertinti jungčių teisingumą. Galima perstumti instaliacijos elementus statvamzdžiuose.

Statybinių pagrindų importas iš „Autodesk® Revit®“

Ši funkcija leidžia sukurti C.O. programoje projekcijų išdėstymą atitinkantį lygius, kuriais „Autodesk® Revit®“ buvo apibrėžtos patalpos. Duomenys perduodami per failą sugeneruotą „Autodesk® Revit®“, naudojant „KAN gbXML“ papildinį.

'

Instaliacijos projekto eksportas į „Autodesk® Revit®“

Ši funkcija leidžia eksportuoti instaliacijos projektą į failą, kurį vėliau galite įkelti į „Autodesk® Revit®“ naudodami „KAN C.O. for Revit“ papildinį.

Ši funkcija leidžia eksportuoti duomenis arba rezultatus. Eksportas iš duomenų leidžia išsaugoti net nebaigtą projektą (nekonvertuojamą). Eksportas iš rezultatų leidžia naudoti „Autodesk® Revit®“ programoje pasirinktų vamzdžių ir prietaisų techninius duomenis, pvz., vamzdžių skersmenis, vožtuvų nustatymus, radiatorių dydžius, vamzdžių tarpus grindiniame šildyme. Be to, galimi tokie fiziniai dydžiai kaip vidutinis greitis, radiatoriaus galia, slėgio nuostoliai.

Aksonometrinis instaliacijos vaizdas

C.O programa 4.0 ir aukštesnėse versijose buvo aprūpintas kabelių tinklo aksonometriniu brėžiniu, kuris leidžia greitai peržiūrėti visą instaliaciją ir patikrinti įvestus duomenis. Projektuotojas gali įvertinti instaliacijos tiesimo teisingumą, patikrindamas vamzdžių ir kitų elementų lygius visos pastato struktūros atžvilgiu. Aksonometrinis vaizdas leidžia nustatyti tam tikro tipo elementų, pvz., radiatorių, patalpos zonų, matomumą ir susiaurinti vaizdą iki vieno aukšto.

Techninės įrangos reikalavimai

Programa veikia MS Windows (Vista, 7, 8, 8.1, 10) 32bit ir 64bit aplinkoje. Minimalūs įrangos reikalavimai yra šie:
- procesorius 1200 MHz,
- 1 GB RAM,
- spalvotas monitorius, kurio mažiausia skiriamoji geba yra 1024x768,
- 200 MB laisvos vietos standžiajame diske,
- vaizdo plokštė, suderinama su „OpenGL 2.0“ ir naujesne, t.y.:
visos naujos rinkoje esančios vaizdo plokštės turėtų atitikti būtiniausius aparatūros reikalavimus; vaizdo plokštės, integruotos su pagrindine plokšte: mažiausiai GMA 500;

Įrangos reikalavimai 3D redaktoriui

Reikalavimai vertikaliai ekrano skiriamąjai gebai:
- min. - 768 taškai,
- pakankama patogiam darbui - 900 taškų,
- patogiausia - 1080 taškų.

Reikalavimai sistemos šrifto parametrams:
- Windows Vista, 7, 8 - "mažesni 100%" šriftai,
- Windows XP -„normalūs“ šriftai.

Kompiuteryje turėtų būti vaizdo plokštė, palaikanti „OpenGL“ technologiją, kurios versija:
- min. 2.0,
- pakankama patogiam darbui: 3.3 ir aukščiau.


Kaip patikrinti, kuris grafinės plokštės modelis yra mano kompiuteryje?
- Windows Vista, 7, 8: Valdymo skydas / Sistema / Įrenginių tvarkytuvė / Vaizdo plokštės,
- Windows XP: Valdymo skydas / Sistema / Įranga / Įrenginių tvarkytuvė / Vaizdo plokštės.

 

Nerekomenduojamos vaizdo plokštės, nepalaikančios „OpenGL 2.0“ (pagal gamintojo specifikacijas), kuriose 3D redaktorius neveiks:

 ATI/AMD:
•   ATI Rage
•   Original "ATI Radeon", jak i Radeon DDR, Radeon 7000, Radeon VE, LE,
•   Mobility Radeon 7500, 9000
•   Radeon 8500, 9000, 9200 and 9250.

Nvidia:
•   Riva, Riva TNT 1 i 2, Vanta,
•   GeForce256, GeForce2, GeForce3, GeForce4, GeForce FX
•   Quadro
•   Quadro NVS (50, 100, 200, 210S, 280)

Intel:
•   Intel740
•   Extreme Graphics (1-2)
•   GMA 900, 950
•   GMA 3100, GMA 3150
•   HD Graphics (Rok 2010)
•   HD Graphics (CPU Sandy Bridge) (Rok 2011)
•   HD Graphics 2000
•   HD Graphics 2500
•   HD Graphics 3000
•   HD Graphics P3000
    ir dauguma integruotų

 

Plokštės palaikančios „OpenGL 3.3“ (rekomenduojama)

ATI/AMD:
- Radeon HD 2000 series.
- Radeon HD 3450-3650, Radeon Mobility HD 2000 and 3000 series.
- Radeon HD 3690-3870.
- Radeon HD 4000 series.
- FireStream

Nvidia:
- GeForce 8 (GeForce 8xxx)
- GeForce 9 (GeForce 9xxx)
- GeForce 100 Series
- GeForce 200 Series
- GeForce 300 Series
- Quadro FX (x600) Series
- Quadro FX (x700) Series
- Quadro FX (x800) Series
- Quadro NVS (290 - 300)

Intel:
- HD Graphics 4000
- HD Graphics P4000
- HD Graphics 4200
- HD Graphics 4400
- HD Graphics 4600
- HD Graphics 5000
- Iris Graphics 5100
- Iris Pro Graphics 5200

OpenGl 4.2
- FirePro Workstation
- FirePro Server

OpenGl 4.3 ir didesnės
ATI/AMD:

- Radeon HD 5000 series
- Radeon HD 6000 series
- Radeon HD 7000 series
- Radeon HD 8000 series
- Radeon HD 9000 series

Nvidia:
- GeForce 400 Series
- GeForce 500 Series
- GeForce 600 Series
- GeForce 700 Series
- Quadro x000
- Quadro Kxxx Series
- Quadro NVS (310 - 510)

Vikipedijos šaltiniai:

Kortelės su AMD mikroschema
Kortelės su Intel mikroschema
Kortelės su nVidia mikroschema
Plokštės palaikančios „OpenGL 2.0“ (užtenkamos)

ATI/AMD:
- Mobility Radeon 9600, 9700
- Radeon X300, X550, X600
- Radeon X700–X850.
- Radeon
X1300–X1950

Nvidia:
- GeForce 6 (GeForce 6xxx)
- GeForce 7 (GeForce 7xxx)
- Quadro FX Series
- Quadro FX (x300) Series
- Quadro FX (x400) Series
- Quadro FX (x500) Series
- Quadro NVS 285

Intel:
- GMA 500
- GMA 600
- GMA 3000
- GMA 3600
- GMA 3650
- GMA X3000 - X3500
- GMA 4500
- GMA X4500
- GMA X4500HD
- GMA 4500MHD