KAN-therm: KAN OZC - duomenų įvedimas
Main image. Main image. Main image. Main image. Main image. Main image.


KAN OZC - duomenų įvedimas

Projekto duomenys įrašomi lentelėse. Kiekvienas pristatytas elementas turi teisingumo kontrolės sistemą, taip pat pagalbos sistemą, leidžiančią gauti informacijos apie įvestą dydį arba atšaukti atitinkamus katalogo duomenis.
Duomenų įvedimo procesą sudaro keli iš eilės einantys, aptarti toliau, etapai.

Bendri duomenys

Į bendruosius duomenis įvedami visi viso pastato duomenys, pvz., adresas, klimato zona, skaičiavimo parinktys ir parametrai, numatytieji Energijos sertifikatų duomenys.

1 pav. Skirtukas „Pastatas“ - Standartai, pagal kuriuos bus atlikti skaičiavimai, klimato zonos ir projekto identifikavimo duomenų redagavimas.

2 pav. Skirtukas „Sertifikatai“ su pristatytais pagrindiniais vienos šeimos namo Energetinių sertifikatų duomenimis

Didelė dalis duomenų bendrų duomenų, yra numatytieji tipiniai viso pastato duomenys, naudojami duomenų paveldėjimo sistemoje.

Dėl programoje naudojamos unikalios duomenų paveldėjimo sistemos daugeliu atvejų programa leidžia automatiškai generuoti išsamius duomenis įvedant pastato korpusą.
Šiuo sprendimu vengiama įvesti tą pačią informaciją kelis kartus atskirai kiekvienai patalpai.

Programa naudoja išsamų modulį, skirtą ventiliacijos šilumos nuostoliams apskaičiuoti, su galimybe apibrėžti higienos reikalavimus atskiriems patalpų tipams. Taip pat galima deklaruoti skirtingas ventiliacijos sistemas atskirose pastato dalyse. Galima apskaičiuoti šias ventiliacijos sistemas:

  • Natūrali (gravitacinė).
  • Mechaninio ištraukimo.
  • Mechaninio įtraukimo-ištraukimo.
  • Mechaninio įtraukimo-ištraukimo su rekuperacija ir žemės šilumokaičiu.
  • Mechaninio įtraukimo-ištraukimo su rekuperacija.

3 pav. Duomenų apie numatytąją pastato ventiliacijos sistemą įvedimas

Praktiškai programa neriboja apskaičiuoto objekto dydžio. Galima apskaičiuoti tiek mažus objektus, tiek didžiulius pastatus, kuriuose yra tūkstančiai patalpų.

Statybinės medžiagos

Prie programos pridėtas statybinių medžiagų katalogas (4 pav.) su galimybe papildyti informaciją apie naujas medžiagas, atleidžia vartotoją nuo poreikio atsiminti jų fizinius parametrus. Automatiško informacijos apie projekte naudojamas statybines medžiagas prijungimo prie duomenų failo funkcija, suteikia galimybę laisvai juos perkelti iš vieno kompiuterio į kitą, nereikia papildyti katalogų vartotojo pridedama medžiaga. Duomenys apie statybines medžiagas buvo suskirstyti į dvi kategorijas, t. y. vienalypes medžiagas ir nevienalypės struktūros sluoksnius.

4 pav. Langas „Vienalypių medžiagų katalogas“ - skirtukas „Pagrindiniai duomenys“

Duomenys apie statybines pertvaras

Programa leidžia įvesti statybinių pertvarų konstrukcijas ir nustatyti jų šilumos pralaidumo koeficientus U remiantis PN-EN ISO 6946 ir PN-EN ISO 13370 standartais pateiktomis metodikomis. Taip pat galima įvesti pertvaras su žinomais šilumos pralaidumo koeficientais.

5 pav. Nustatytos nevienalypės pastato pertvaros struktūros.

Įvedant duomenis, galima pamatyti temperatūros pasiskirstymą ir dalinį vandens garų slėgį pertvaroje. Skaičiavimai atliekami pagal PN-EN ISO 13788. Galima atlikti paviršiaus kondensacijos analizę (6 pav.) pagal sąlygas fRsi > fRsi, esant pastoviai drėgmei, bet kokioms drėgmės klasėms ir siekiant išvengti pelėsio ar korozijos. Taip pat vartotojas gali nurodyti nuosavą Didžiausią leistiną santykinę oro drėgmę vidiniame paviršiuje.

5 pav. Paviršiaus vandens garų kondensacijos analizė pagal fRsi> fRsi sąlygą.

Programa taip pat pateikia modulį, skirtą analizuoti tarpsluoksninės vandens garų kondensacijos analizę statybinėse pertvarose, taip pat kondensacijos srautų ir drėgmės kaupimosi analizę (7 pav.).

 7 pav. Tarpsluoksninė kondensacija statybinėse pertvarose

Duomenys apie patalpas


Duomenys apie patalpas įvedami lentelių forma (8a pav.). Jei pastato konstrukcija bus importuota iš „Autodesk Revit Architecture 2012“, bus parodytas papildomas laukas su importuoto modelio trimate prezentacija (8b pav.).

Trimačio modelio vizualizacija gali veikti veikti viso pastato, aukštų ar patalpos peržiūros režimais. Yra daugybė rodinių konfigūracijų, kad kiekvienas vartotojas rastų sau tinkamą. Galima išjungti perdangų, šiluminių tiltų matomumą arba pakeisti statybinių pertvarų skaidrumą. Pertvaros nurodymas vaizde sukelia jos pažymėjimą lentelėje. Vartotojas gali reguliuoti pertvarų, iš jų pagamintas medžiagas ir pertvarų sluoksnius. Šiluminių tiltų nurodymas pažymi atitinkamą liniją lentelėje su šiluminiais tiltais (8c pav.).

Programoje yra daug funkcijų, kurios paspartina pastato struktūros kūrimo procesą. Svarbiausi iš jų yra galimybė automatiškai generuoti numatytuosius duomenis ir duomenų paveldėjimo sistema, leidžianti vengti išvesti tos pačios informacijos įvedimo kelis kartus atskirai kiekvienai patalpai. Tuo pačiu metu kiekvienas pastato elementas gali atskirai įvesti duomenis apie struktūrą, šildymo tipą, infiltraciją, ventiliacijos sistemą ar sezonines energijos sąnaudas, o tai padidina lankstumą ir leidžia apskaičiuoti objektus su sudėtinga struktūra.
Išplėstos lentelių redagavimo funkcijos, pvz., jų fragmentų kopijavimas ir įklijavimas, taip pat plati duomenų įvedimo patarimų sistema, taip pat daro didelę įtaką darbo patogumui ir duomenų įvedimo laikui.

8a pav. Skirtukas „Patalpos“ su įvestų patalpų sąrašu

8b pav. „Patalpos“ skirtukas trimačio pastato modelio, importuoto iš „Autodesk Revit Architecture 2012“ per „gbXML“ formatą, prezentacijos režime

8c pav. „Patalpos“ skirtukas trimačio pastato modelio su šiluminiais tiltais, importuoto iš „Autodesk Revit Architecture 2012“ per „gbXML“ formatą, prezentacijos režime

Įvedant patalpos duomenis galima apibrėžti visą pastato struktūrą. Pastato konstrukcijos elementų kopijavimas, atskirų patalpų ar ištisų pastato konstrukcijos medžio elementų šakos perkėlimas ir pastato elementų parametrų paveldėjimo funkcija žymiai sutrumpinti duomenų įvedimo procesą.

9 pav. Patalpų pernešimas pastato struktūroje

Programa taip pat naudoja komandą automatiškam sukurtų sekančių aukštų kūrimui, kas leidžia greitai kopijuoti duomenis apie patalpas į kitus pastato aukštus.

KAN OZC" programoje yra įrengta pastatų pertvarų išmatavimų skaičiavimo sistema, kurios dėka įmanoma pateikti visus matmenis ašimis, nepriklausomai nuo pasirinkto skaičiavimo standarto.

Kiekvienas pristatytas elementas turi teisingumo kontrolės sistemą, taip pat pagalbos sistemą, leidžiančią gauti informacijos apie įvestą dydį arba atšaukti atitinkamus katalogo duomenis.

Siekiant pagerinti duomenų nuskaitomumą, taip pat sudaryti sąlygas efektyviai atlikti variantų skaičiavimus programoje, įdiegta kintamųjų sudarymo galimybė (10 pav.). Kintamųjų naudojimas leidžia visapusiškai parametruoti projektą.

10 pav. Langas su kintamuoju katalogu

Paprasčiausias jų naudojimo pavyzdys gali būti temperatūrų įvedimas patalpose ir zonose naudojant kintamąsias, pvz., pvz., TPIW rūsyje vietoj skaičiaus 16, TLAZ vonios kambaryje vietoj skaičiaus 24 ir t.t. Jei dėl kokių nors priežasčių (pvz., investuotojo prašymo) reikia pakeisti temperatūrą globaliai pasirinktame patalpos tipe, tada užtenka vienoje vietoje pakeisti tinkamos kintamosios vertę (pvz., TPIW iš 16 š 8) ir konvertuoti projektą, norint gauti aktualius rezultatus. Kintamosios taip pat gali būti naudojamos norint nurodyti izoliacijos storį, įvesti U koeficientus ir t.t. Visuose programos laukuose, kuriuose yra skaitinės vertės.

Skaičiavimai

Atliekant skaičiavimus, atliekamas pilnas įvestų duomenų patikrinimas, siekiant aptikti neteisingai įvestą informaciją.
Gauti skaičiavimo rezultatai taip pat diagnozuojami. Dėl išsamios diagnostikos žymiai sumažėja atsitiktinių klaidų, padarytų įvedant duomenis, skaičius (11 pav.).

11 pav. Klaidų analizė.

Programoje yra nuolatinė viso projekto ir dabartinio duomenų skyriaus klaidų analizė.