KAN-therm: KAN-therm kolektoriai
Main image. Main image. Main image. Main image. Main image. Main image.


KAN-therm kolektoriai

Pagrindinė plokštuminio šildymo sistemos reguliavimo užduotis yra išlyginti srauto pasipriešinimą atskirose grindinio šildymo žieduose, siekiant tolygiai paskirstyti vandens srauto tekėjimą.

Tokį reguliavimą galima atlikti:

  • reguliavimo vožtuvais apatinėje 51A, 71A serijų kolektorių dalyje,

  • reguliavimo ir matavimo vožtuvais (srauto matuokliais) apatinėje 55A ir 75A serijų kolektorių dalyje.

Plokštuminis šildymas – tai sistema, dirbanti esant žemiems parametrams. Maksimali paduodamo vandens temperatūra negali viršyti 55°C. Todėl, jei vanduo į plokštuminio šildymo sistema bus paduodamas iš to paties šaltinio, iš kurio paduodamas į tradicinius radiatorius, reikia turėti vietinę arba centrinę pamaišymo sistemą.

Centrinė pamaišymo sistema yra naudojama tuomet, kai plokštuminis šildymas yra planuojamas skirtinguose pastato aukštuose. Įprastai tokios sistemos yra įrengiamos katilinėje, netoli katilo.

Vietinės pamaišymo sistemos yra naudojamos, jei plokštuminis šildymas yra įrengiamas viename aukšte. Tokiais atvejais šie mazgai yra įrengiami kolektorinėse spintelėse, arti šildymo sistemos.

73A ir 77A serijų kolektoriai pajungti tiesiai į radiatorinę sistemą atlieka vietinio pamaišymo mazgo funkciją. Termostatinė galvutė su kapiliaru atlieka apsaugos nuo galimo temperatūros padidėjimo bei leidžia reguliuoti temperatūrą iki 55°C.